B€ST4Y()U

* Best4you.wgz.cz To sú programy, hudba, recenzie, HTML, BBCode, PC about a veľa iného. Všetko, čo potrebuješ na jednom mieste *

Štatistika

TOPlist

Software

Software (skrátene SW) je v informatike sada všetkých počítačových programov používaných v počítači, ktoré vykonávajú nejakú (zvyčajne užitočnú) činnosť. Softvér možno rozdeliť na systémový softvér, ktorý zabezpečuje chod samotného počítača a jeho styk s okolím a na aplikačný softvér, s ktorým buď pracuje používateľ počítača alebo zabezpečuje riadenie nejakého stroja.

Softvér je opak hardvéru, ktorý zahŕňa všetky fyzické súčasti počítača (elektronické obvody, skriňa ...)

Terminológia

Definíciu nie je možné celkom presne určiť, pretože existuje veľmi veľa pohľadov na to, ako by mala byť vykonaná. Ďalej sú diskutované niektoré aspekty.

Softvér a dáta

Definícia softvéru môže aj tak, že softvér v počítači je všetko, čo nie je hardware (tj všetko okrem fyzických súčasťou počítača). Avšak v tomto prípade zaraďujeme medzi softvér aj dáta, ktoré zvyčajne nie je možné vykonať procesorom, pretože neobsahujú strojové inštrukcie pre procesor počítača, ale dáta popisujú obrázok, textový dokument a podobne. Označenie softvér sa tak niekedy vzťahuje len na programy, ale môže sa vzťahovať aj na dáta.

V niektorých prípadoch sa však na dáta pozerať aj ako na program (napríklad programy skomprimované do ZIP súboru). Hranice medzi výkonným softvér (programom) a dátami je nejasná aj v prípade HTML súborov obsahujúcich webové stránky, pretože v nich môže byť úryvok programu v JavaScriptu alebo jazyku PHP. Možno nájsť aj ďalšie príklady.

Škodlivý softvér

Softvér môže vykonávať aj nezámernú činnosť av takom prípade hovoríme buď o programátorskej chybe alebo o počítačových vírusoch, malware, spyware, trójskych koňoch a podobnom nežiaducim softvér. Dôvodom existencie nežiadúceho softvér sú zlé alebo nečestné úmysly jej tvorcov, ktorí zneužívajú chýb ostatným softvér (webový prehliadač, e-mailový klient, ale aj v operačnom systéme a inde) alebo neznalosť obsluhy počítača. Bežný používateľ počítača spravidla nemá dostatočné technické znalosti, aby takýto softvér rozoznal alebo dokonca zabránil v jeho činnosti. Preto existujú antivírusové programy, antispyware a ďalšie programy, ktoré leží na pomedzí aplikačného a systémového softvéru a pokúša sa činnosť nežiadúceho softvér eliminovať.

Rozdelenie software

Podľa funkcie môžeme softvér rozdeliť na niekoľko skupín:

    * systémový software - umožňuje efektívne používanie počítača
          o firmware (FW) - software obsiahnuté v hardware (BIOS, firmware vstupno-výstupných zariadení ...)
          o operačný systém (OS) - spravuje počítač, vytvára prostredie pre programy
                + jadro operačného systému (vrátane ovládačov zariadení)
                + pomocné systémové nástroje - pre správu operačného systému (formátovanie diskov, nastavenie oprávnení, utility, ...)
    * aplikačný softvér - umožňuje užívateľovi vykonávať nejakú užitočnú činnosť, napríklad:
          o kancelárske balíky: textový editor, tabuľkový procesor, prezentačný program, ...
          o grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, ...
          o vývojové nástroje: vývojové prostredie, prekladač, ...
          o zábavný softvér: počítačové hry, prehrávača digitálneho zvuku a videa apod
          o atď. (možno vymyslieť rôzne rozdelenie podľa druhu, účelu, vzhľadu, funkčnosti - napríklad oddeliť softvérové knižnice)

 
| Hosting: webgarden.cz | Designed by 1predator123 | ©Best4you. All rights reserved. |